Ampli Luxman L-550AII

  • AMPLI LUXMAN L-550AII HÀNG JAPAN.
  • thiết kế mặt nhôm phay sáng bóng, vỏ gỗ 2 đồng hồ VU tuyệt đẹp.
  • máy chạy 8 sò than cao cấp, chơi Class A âm thanh trong vắt.
Mã: TD_98936 Danh mục: Thẻ: