Đầu CD SONY CDP-777ESJ

Đầu CD SONY CDP-777ESJ bãi Nhật

CDP-777ESJ model đỉnh cao trong seri 777… Của hãng SONY.

 

Mã: TD_12538 Danh mục: Thẻ: