LOA CENTER B&W LCR60 S3

  • LOA CENTER B&W LCR60 S3 HÀNG England.
  • công suất 120W, trở kháng 8Ohm rất mạnh mẽ!
  • MID dầy, ấm tiếng sáng rõ đặc trưng B&W nhà nòi!
  • thích hợp làm loa CENTER (trung tâm) cho các dàn karaoke & xem phim.
Mã: TD_37216 Danh mục: Thẻ: