LUXMAN DA-100

  • ĐẦU GIẢI MÃ LUXMAN DA-100 HÀNG NHẬT.
  • chíp giải mã cổng quang, Optical 24bit/196khz, giải mã cổng USB 24bit/96khz.
  • máy có thế kết nối với cổng quang TV Internet, đầu CD, cổng USB máy tính…
Mã: TD_22549 Danh mục: