LOA AKAI SW-170

LOA AKAI SW-170 HÀNG NHẬT.

thiết kế cổ điển, thùng gỗ lạng, lưới mặt quỷ rất độc đáo.

AKAI thương hiệu thiết bị âm thanh cao cấp đến từ Nhật Bản.

cấu táo 1 bass 40cm, 1 mid 14cm, 1 treble kèn & 3 supe treble.

Mã: TD_16684 Danh mục: Thẻ: